Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,14%   (284 Biểu quyết)
  2. 7,22%   (33 Biểu quyết)
  3. 22,98%   (105 Biểu quyết)
  4. 4,38%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,28%   (15 Biểu quyết)