Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 70,28%   (175 Biểu quyết)
  2. 7,23%   (18 Biểu quyết)
  3. 10,44%   (26 Biểu quyết)
  4. 6,83%   (17 Biểu quyết)
  5. 5,22%   (13 Biểu quyết)