Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,33%   (278 Biểu quyết)
  2. 6,95%   (31 Biểu quyết)
  3. 23,09%   (103 Biểu quyết)
  4. 4,48%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,14%   (14 Biểu quyết)