Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 61,08%   (328 Biểu quyết)
  2. 6,33%   (34 Biểu quyết)
  3. 19,74%   (106 Biểu quyết)
  4. 3,72%   (20 Biểu quyết)
  5. 9,12%   (49 Biểu quyết)