Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 70,24%   (177 Biểu quyết)
  2. 7,14%   (18 Biểu quyết)
  3. 10,32%   (26 Biểu quyết)
  4. 7,14%   (18 Biểu quyết)
  5. 5,16%   (13 Biểu quyết)