Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 61,01%   (327 Biểu quyết)
  2. 6,34%   (34 Biểu quyết)
  3. 19,78%   (106 Biểu quyết)
  4. 3,73%   (20 Biểu quyết)
  5. 9,14%   (49 Biểu quyết)