Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 70,61%   (185 Biểu quyết)
  2. 6,87%   (18 Biểu quyết)
  3. 10,31%   (27 Biểu quyết)
  4. 7,25%   (19 Biểu quyết)
  5. 4,96%   (13 Biểu quyết)