Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 70,16%   (174 Biểu quyết)
  2. 7,26%   (18 Biểu quyết)
  3. 10,48%   (26 Biểu quyết)
  4. 6,85%   (17 Biểu quyết)
  5. 5,24%   (13 Biểu quyết)