Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,00%   (279 Biểu quyết)
  2. 7,33%   (33 Biểu quyết)
  3. 22,89%   (103 Biểu quyết)
  4. 4,44%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,33%   (15 Biểu quyết)