Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,61%   (278 Biểu quyết)
  2. 6,76%   (30 Biểu quyết)
  3. 23,20%   (103 Biểu quyết)
  4. 4,50%   (20 Biểu quyết)
  5. 2,93%   (13 Biểu quyết)