Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 70,16%   (181 Biểu quyết)
  2. 6,98%   (18 Biểu quyết)
  3. 10,47%   (27 Biểu quyết)
  4. 7,36%   (19 Biểu quyết)
  5. 5,04%   (13 Biểu quyết)