Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 61,98%   (282 Biểu quyết)
  2. 7,25%   (33 Biểu quyết)
  3. 23,08%   (105 Biểu quyết)
  4. 4,40%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,30%   (15 Biểu quyết)