Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,23%   (285 Biểu quyết)
  2. 7,21%   (33 Biểu quyết)
  3. 22,93%   (105 Biểu quyết)
  4. 4,37%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,28%   (15 Biểu quyết)