Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 61,00%   (330 Biểu quyết)
  2. 6,47%   (35 Biểu quyết)
  3. 19,59%   (106 Biểu quyết)
  4. 3,88%   (21 Biểu quyết)
  5. 9,06%   (49 Biểu quyết)